veleprodaja gvožđarske robe

Prateći zahteve naših cenjenih kupaca, renomiranih proizvođača nameštaja, konstruisali smo i izradili novu „kauč šarku“, koja se u odnosu na postojeće, razlikuje u sledećem:

Povećana je širina na spoju na 40mm

Izmenjen je način spajanja krilaca

Promenjen je raspored rupa za vijke

Povećanjem širine na spoju, postigli smo njenu veću čvrstinu. Izmenjenim rešenjem spajanja krilaca, postigli smo veću čvrstinu šarke. Time je eliminisano povremeno uvijanje i deformacija, koji su se javljali kod primene prethodne šarke, na ležajima sa nešto težim naslonima. Izmenjenim rasporedom rupa za vijke, postigli smo sigurnije spajanje šarke sa ležajem. To se u krajnjoj liniji odražava na povećanje kvaliteta krajnjeg proizvoda, kao i eliminaciju reklamacija kupaca po ovom osnovu. Pozivamo vas da se i vi uverite u prednosti i kvalitet nove kauč šarke. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i poslati uzorke na razmatranje i testiranje.

Bocom početna Kauč Šarke Kontaktirajte nas!